A Sugár Fitness üzemeltetője: Fotexnet Kft. (1025 Budapest, Palatinus utca 1.)

A Sugár Fitness frissített Adatvédelmi szabályzata ezen a linken érhető el, cookie szabályzata pedig itt található!

A Fotexnet Kft. által kibocsátott kedvezményre feljogosító kártyák leírása ezen a linken érhető el.

A Sugár Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Sugár Fitness használója köteles betartani a terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Sugár Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A Sugár Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Fitness termet időben elhagyni.

A Sugár Fitness területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Sugár Fitness területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint minden olyan tevékenység, amely a Sugár Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése, kép- és hanganyag készítése tilos!

Első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni egy regisztrációs űrlapot. Ilyenkor megtörténik a fényképes nyilvántartásba vétel is. A regisztrációs űrlap kitöltésével a vendég elfogadja a Sugár Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak kizárólag jelen célra történő rögzítéséhez. Üzemeltető jogosult a személyi adatok ellenőrzése, a félreértés elkerülése érdekében a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A Sugár Fitness nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Sugár Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. 

A szolgáltatásokat (beleértve az infraszaunát is), gépeket és sporteszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A csoportos órákon minden vendég a saját felelősségére vehet részt.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. A tisztaság érdekében a Fitness területén vásárolt ételeket és italokat csak a kijelölt helyeken szabad elfogyasztani.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Sugár Fitnessben 18 év alatti gyermekeket kizárólag szülői engedéllyel áll módunkban új vendégként regisztrálni! A Sugár Fitness területét 10 éven aluli gyermek nem látogathatja! A szolgáltatásokat 10-14 éves kor közötti gyermekek kizárólag szülő és/vagy személyi edző felügyeletével vehetik igénybe. A csoportos órákat 10 éven aluli gyermekek nem látogathatják! 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag szülő felügyeletével vehetik igénybe. A gyermekek által a létesítményben okozott károkért a gyermek törvényes képviselője felelős.

A Sugár Fitness Kangoo óráit 12-14 éves kor közötti gyermek kizárólag szülői felügyelettel látogathatja, valamint testsúlyának el kell érnie a 45 kg-ot. 14 éves kor felett bárki részt vehet az órán, amennyiben testsúlya eléri a 45 kg-ot. A Sugár Fitness által biztosított kangoo cipők 45-100 kg között használhatóak.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére Üzemeltető a ruházatváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja, beleértve a WiFi korlátlan használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (sportfelszerelések, törölköző stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.  A Sugár Fitness öltözőszekrényei számzárasak, melynek használati utasítása minden szekrény ajtaján megtalálható! Az ajtó becsukása után egy 4 jegyű kódot választ a vendég, majd a zöld nyíl megnyomásával bezárul a szekrény. Kinyitáshoz ugyanerre a 4 jegyű kódra és a zöld nyilas gomb megnyomására van szükség. A Sugár Fitness munkatársai elfelejtett kód esetén 1 000 Ft pótdíj fizetése ellenében nyitják ki az ajtókat. Az öltözőszekrényeket minden este kiürítik, a bent maradt tárgyakért a Sugár Fitness nem vállal felelősséget, és nem őrzi meg azokat.

A fitneszterem sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet. A belépéshez a bérletkártya felmutatása szükséges. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek személyre szólóak, át nem ruházhatóak, azokról alkalmakat mások számára nem lehet kiváltani. Minden látogató csak saját maga részére válthat órajegyet. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

Annak érdekében, hogy rendezetten működjön az órákra való foglalás és beléptetés, a következő intézkedéseket eszközöltük:
- a látogatónak lehetősége van foglalása lemondására az órakezdés előtt legkésőbb 120 perccel, a honlapunkon található profilon.  Amennyiben nem törli azt a megadott határidőig, 1 alkalmat automatikusan levonunk bérletéből. Az órák a létszám 80%-ig foglalhatóak online, a fennmaradó helyekre a helyszínen lehet jegyet váltani.
- az All You Can Move applikációval rendelkező látogatóknak lehetősége van foglalása lemondására az órakezdés előtt legkésőbb 120 perccel, a honlapunkon található profilon. Amennyiben nem törli azt a megadott határidőig, egy hétig letiltjuk számára a foglalást. Amennyiben ez másodszor is előfordul, úgy a foglalási lehetőség megszűnése két hétre módosul.

Ezentúl lehetőség van honlapunkon online órajegy vásárlására. A megvásárolt órajegyek lemondására legkésőbb 120 perccel az órakezdés előtt van lehetőség, a weboldalon található profilon. Amennyiben látogató nem mondja le vásárlását a megadott határidőig, a kifizetett összeget nem tudjuk visszautalni számára.
 (2021. június 16.)
Bérletvásárlásra is van lehetőség de mindenképp be kell jelentkezned honlapunkon, ezután akadálytalanul megvásárolhatod bérleted. Amennyiben még nincs profilod, személyesen, kasszáinknál szükség van egy adategyeztetésre, illetve kollégáink segítségével ekkor létre is hozzuk számodra a bejelentkezéshez szükséges profilt. A megvásárolt bérletek kezdődátumát a vásárlás pillanatától számítva 1 hónapon belül Te határozhatod meg. Bérletakcióban vásárolt bérlet esetén a bérlet legkésőbb az akció utolsó napján automatikusan aktiválódik. Egyszerre egy bérlet vásárlása lehetséges, de egy időben természetesen több aktív bérleted is lehet nálunk. Az online megvásárolt bérletek meghosszabbítására a megszokott módon, kizárólag személyesen van lehetőség. Az online vásárolt bérletek összegének visszatérítésére és a bérletek visszaváltására nincs lehetőség. A fizetés a SimplePay oldalán történik, kizárólag az ott elfogadott kártyatípusokkal lehetséges. SZÉP kártyás fizetésre online nincs lehetőség.

A fitneszterem hibájából elmaradt órákra váltott alkalmak a rendszerben jóváírásra kerülnek, melynek a felhasználhatósági ideje 10 nap.

A Sugár Fitness teljes területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező. A balesetek elkerülése és higiéniai szempontokból a papucsban, szandálban vagy mezítláb történő edzés nem engedélyezett! Semmifajta utcai viseletű cipő használata nem engedélyezett!

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól, programoktól.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

A bérlet alkalmak szüneteltetésére nincs lehetőség, orvosi igazolás ellenében sem. A bérlet alkalmak meghosszabbítására kiegészítő díj megfizetése ellenében van lehetőség, amely 2 hét meghosszabbítást jelent az aktuális bérleten. A kiegészítő díj 2 990 Ft. Az aktuális bérlet meghosszabbítására egy alkalommal van lehetőség! A havi bérlet meghosszabbítására nincs lehetőség!

Az edzőgépek és eszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatók!

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetüknek, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

Csoportos bérlettel egy-egy felhasznált alkalom után 30 percig használható a Sugár Fitness cardio és erősítő részlege. Hölgyvendégeink ingyenesen igénybe vehetik a Sugár Fitness infraszaunáját is.

Jegyvásárlásra csak az aznapi órákra van lehetőség. Az óra kezdését követően (5 percen túl) érkező vendégek nem vehetnek részt az órán, - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - így a személyzetnek jogában áll az órára nem beengedni az 5 percnél többet késő vendégeket.

A belépőkártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a Sugár Fitness 1 000 Ft ellenében biztosít új kártyát. Kártyacsere esetén a már kifizetett alkalmak jóváírásra kerülnek az új kártyán. Amennyiben a vendég nem hozza magával a belépőkártyáját, nem léphet be a Sugár Fitness területére, és ezáltal nem veheti igénybe a Sugár Fitness szolgáltatásait.

Az Önök érdekében 2015. január 1-től minden új, vagy már korábban regisztrált vendégről fénykép készül belépéskor az esetleges visszaélések elkerülése végett. Fénykép készítése nélkül a vendéget nem áll módunkban regisztrálni a Sugár Fitness rendszerében.

Egy belépés a Sugár Fitness területén 120 percre jogosítja vendégeinket. Időtúllépés esetén újabb alkalom vonódik le a bérletéből, illetve egy alkalmas jegy esetén a további bent tartózkodás díját távozáskor meg kell fizetnie.

Délelőtti csoportos bérlettel a legkésőbb 15:00-kor kezdődő órákon lehet résztvenni, a délelőtti cardio- és erősítő bérlettel maximum 14:00-ig lehet a Fitness területére belépni, és legkésőbb 16:00-ig el kell hagyni azt. Ezt követően különbözeti díjat kell fizetni, melynek összege 1 290 Ft! 

Az üzemeltető fenntartja a jogot a terem egész- vagy részterületein zárkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az Önök biztonsága érdekében a Fitness vendégtereiben kamerás megfigyelőrendszer működik.

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Sugár Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető a recepción.

A Sugár Üzletközpont által biztosított 1 órán felül, a Sugár Fitness látogatói további 1 óra ingyenes parkolást vehetnek igénybe a Sugár Üzletközpont mélygarázsában. A parkolási kedvezményt a Sugár Fitness recepcióján lehet érvényesíteni kijelentkezéskor.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Házirend módosítására, kiegészítésére.