A Sugár Fitness üzemeltetője: Fotexnet Kft. (1025 Budapest, Palatinus utca 1.)

A Sugár Fitness frissített Adatvédelmi szabályzata ezen a linken érhető el, cookie szabályzata pedig itt található!

A Sugár Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Sugár Fitness használója köteles betartani a terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Sugár Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A Sugár Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Fitness termet időben elhagyni.

A Sugár Fitness területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Sugár Fitness területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint minden olyan tevékenység, amely a Sugár Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése, kép- és hanganyag készítése tilos!

Első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni egy regisztrációs űrlapot. Ilyenkor megtörténik a fényképes nyilvántartásba vétel is. A regisztrációs űrlap kitöltésével a vendég elfogadja a Sugár Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak kizárólag jelen célra történő rögzítéséhez. Üzemeltető jogosult a személyi adatok ellenőrzése, a félreértés elkerülése érdekében a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A Sugár Fitness nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Sugár Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. 

A szolgáltatásokat (beleértve az infraszaunát is), gépeket és sporteszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A csoportos órákon minden vendég a saját felelősségére vehet részt.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységre alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. A tisztaság érdekében a Fitness területén vásárolt ételeket és italokat csak a kijelölt helyeken szabad elfogyasztani.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Sugár Fitnessben 18 év alatti gyermekeket kizárólag szülői engedéllyel áll módunkban új vendégként regisztrálni! A Sugár Fitness területét 10 éven aluli gyermek nem látogathatja! A szolgáltatásokat 10-14 éves kor közötti gyermekek kizárólag szülő és/vagy személyi edző felügyeletével vehetik igénybe. A csoportos órákat 10 éven aluli gyermekek nem látogathatják! 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag szülő felügyeletével vehetik igénybe. A gyermekek által a létesítményben okozott károkért a gyermek törvényes képviselője felelős.

A Sugár Fitness Kangoo óráit 12-14 éves kor közötti gyermek kizárólag szülői felügyelettel látogathatja, valamint testsúlyának el kell érnie a 45 kg-ot. 14 éves kor felett bárki részt vehet az órán, amennyiben testsúlya eléri a 45 kg-ot. A Sugár Fitness által biztosított kangoo cipők 45-100 kg között használhatóak.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére Üzemeltető a ruházatváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja, beleértve a WiFi korlátlan használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (sportfelszerelések, törölköző stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.  A Sugár Fitness öltözőszekrényei számzárasak, melynek használati utasítása minden szekrény ajtaján megtalálható! Az ajtó becsukása után egy 4 jegyű kódot választ a vendég, majd a zöld nyíl megnyomásával bezárul a szekrény. Kinyitáshoz ugyanerre a 4 jegyű kódra és a zöld nyilas gomb megnyomására van szükség. A Sugár Fitness munkatársai elfelejtett kód esetén 1 000 Ft pótdíj fizetése ellenében nyitják ki az ajtókat. Az öltözőszekrényeket minden este kiürítik, a bent maradt tárgyakért a Sugár Fitness nem vállal felelősséget, és nem őrzi meg azokat.

A fitneszterem sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet. A belépéshez a bérletkártya felmutatása szükséges. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek személyre szólóak, át nem ruházhatóak, azokról alkalmakat mások számára nem lehet kiváltani. Minden látogató csak saját maga részére válthat órajegyet. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

Annak érdekében, hogy rendezetten működjön az órákra való foglalás és beléptetés, a következő intézkedéseket eszközöltük:
- a látogatónak lehetősége van foglalása lemondására az órakezdés előtt legkésőbb 120 perccel, a honlapunkon található profilon. Amennyiben nem törli azt a megadott határidőig, 1 alkalmat automatikusan levonunk bérletéből,
- az All You Can Move applikációval rendelkező látogatóknak lehetősége van foglalása lemondására az órakezdés előtt legkésőbb 120 perccel, a honlapunkon található profilon. Amennyiben nem törli azt a megadott határidőig, egy hétig letiltjuk számára a foglalást. Amennyiben ez másodszor is előfordul, úgy a foglalási lehetőség megszűnése két hétre módosul.

Ezentúl lehetőség van honlapunkon online órajegy vásárlására. A megvásárolt órajegyek lemondására legkésőbb 120 perccel az órakezdés előtt van lehetőség, a weboldalon található profilon. Amennyiben látogató nem mondja le vásárlását a megadott határidőig, a kifizetett összeget nem tudjuk visszautalni számára. (2021. június 16.)

A fitneszterem hibájából elmaradt órákra váltott alkalmak a rendszerben jóváírásra kerülnek, melynek a felhasználhatósági ideje 10 nap.

A Sugár Fitness teljes területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező. A balesetek elkerülése és higiéniai szempontokból a papucsban, szandálban vagy mezítláb történő edzés nem engedélyezett! Semmifajta utcai viseletű cipő használata nem engedélyezett!

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól, programoktól.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

A bérlet alkalmak szüneteltetésére nincs lehetőség, orvosi igazolás ellenében sem. A bérlet alkalmak meghosszabbítására kiegészítő díj megfizetése ellenében van lehetőség, amely 2 hét meghosszabbítást jelent az aktuális bérleten. A kiegészítő díj 2 990 Ft. Az aktuális bérlet meghosszabbítására egy alkalommal van lehetőség! A havi bérlet meghosszabbítására nincs lehetőség!

Az edzőgépek és eszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatók!

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetüknek, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

Csoportos bérlettel egy-egy felhasznált alkalom után 30 percig használható a Sugár Fitness cardio és erősítő részlege. Hölgyvendégeink ingyenesen igénybe vehetik a Sugár Fitness infraszaunáját is.

Jegyvásárlásra csak az aznapi órákra van lehetőség. Az óra kezdését követően (5 percen túl) érkező vendégek nem vehetnek részt az órán, - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - így a személyzetnek jogában áll az órára nem beengedni az 5 percnél többet késő vendégeket.

A belépőkártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a Sugár Fitness 1 000 Ft ellenében biztosít új kártyát. Kártyacsere esetén a már kifizetett alkalmak jóváírásra kerülnek az új kártyán. Amennyiben a vendég nem hozza magával a belépőkártyáját, nem léphet be a Sugár Fitness területére, és ezáltal nem veheti igénybe a Sugár Fitness szolgáltatásait.

Az Önök érdekében 2015. január 1-től minden új, vagy már korábban regisztrált vendégről fénykép készül belépéskor az esetleges visszaélések elkerülése végett. Fénykép készítése nélkül a vendéget nem áll módunkban regisztrálni a Sugár Fitness rendszerében.

Egy belépés a Sugár Fitness területén 120 percre jogosítja vendégeinket. Időtúllépés esetén újabb alkalom vonódik le a bérletéből, illetve egy alkalmas jegy esetén a további bent tartózkodás díját távozáskor meg kell fizetnie.

Délelőtti csoportos bérlettel a legkésőbb 15:00-kor kezdődő órákon lehet résztvenni, a délelőtti cardio- és erősítő bérlettel maximum 14:00-ig lehet a Fitness területére belépni, és legkésőbb 16:00-ig el kell hagyni azt. Ezt követően különbözeti díjat kell fizetni, melynek összege 1 290 Ft! 

Az üzemeltető fenntartja a jogot a terem egész- vagy részterületein zárkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az Önök biztonsága érdekében a Fitness vendégtereiben kamerás megfigyelőrendszer működik.

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Sugár Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető a recepción.

A Sugár Üzletközpont által biztosított 1 órán felül, a Sugár Fitness látogatói további 1 óra ingyenes parkolást vehetnek igénybe a Sugár Üzletközpont mélygarázsában. A parkolási kedvezményt a Sugár Fitness recepcióján lehet érvényesíteni kijelentkezéskor.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Házirend módosítására, kiegészítésére.